top of page
  • รูปภาพนักเขียนLH69

กฏกติกาและข้อบังคับ LH69

อัปเดตเมื่อ 2 พ.ย.

หวยรัฐบาล LH69

- ระบบเปิด-ปิดแทงตามเวลาที่ได้แจ้งไว้ และบริษัทสามารถพิจารณาปิดแทงก่อนกำหนดได้ - ทางบริษัทสามารถคืนเลขได้ทุกกรณี แต่จะคืนก่อนที่จะออกผลรางวัล - การคืนเลขหรือคืนโพยของสมาชิก ต้องเป็นไปเงื่อนไขและเวลาที่ทางเว็บกำหนดเท่านั้น (คืนโพยได้ภายใน 3 ชม. หรือ 180 นาทีหลังจากที่แทง) - หากหวยนั้นๆ มีการออกผลรางวัลก่อนที่จะปิดแทง บริษัทจะทำการยกเลิกรายการที่แทงเฉพาะบางเลขที่ได้ทำการแทงหลังจากหวยนั้นๆ ออกผล - ราคาจ่ายและส่วนลดจะลดลงตามเลขดังหรือเลขอั้น ให้สมาชิกตรวจสอบโพยและราคาจ่าย/ส่วนลดหลังการแทงทุกครั้ง - การสมัครสมาชิกหรือแนะนำชื่อตัวเองเพื่อปั่นค่าคอมมิชชั้น หรือพฤติกรรมแทงล้อมเลข จะถูกพิจารณาปิดบัญชีและยึดเครดิตของบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด - สมาชิกที่จงใจเจตนาทุจริตในการเล่น จะถูกปิดบัญชีและไม่คืนเครดิตให้ทุกกรณี - กรณีที่เซฟเวอร์หรืออินเตอร์เน็ตล่มในช่วงการเปิดรับแทง และเกิดข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการออกผลรางวัล ทางบริษัทมีสิทธิ์จะพิจารณายกเลิกรายการงวดและคืนเครดิตให้ลูกค้า - ผลรางวัลคลุมเครือหรือมีแนวโน้มที่ไม่โปร่งใส่ ทางบริษัทจะพิจารณายกเลิกรายการงวดและคืนเครดิตให้ลูกค้า - ในกรณีเกิดข้อพิพาทและโต้แย้งในการออกผลรางวัล การตัดสินของบริษัทถือเป็นข้อยุติและสิ้นสุด - สมาชิกที่สมัครมากกว่า 1 ยูสเซอร์ โดยใช้ชื่อเดียวกัน เพื่อผลประโยชน์ในการแทงได้มากกว่าหรือปั่นค่าแนะนำ จะถูกระงับและไม่คืนเครดิตให้ทุกรณี

วิธีการดูผลรางวัล "หวยรัฐบาล"

ใช้รางวัลที่ 1 ในการออกผลรางวัล เช่น 017273

สามตัวบน (273) สองตัวล่าง (32) สามตัวล่าง (164 640 085 194)

3 ตัวบน273

2 ตัวบน73

2 ตัวโต๊ด27 23 72 73 32 37

3 ตัวโต๊ด273 237 723 732 327 37

2วิ่งบน 2 - 7 - 3

ปักหลักร้อย2

ปักหลักสิบ7

ปักหลักหน่วย32

ตัวล่าง32

วิ่งล่าง3 - 2

4 ตัวบน7273

4 ตัวโต๊ด 3 ใน 4 จากเลข 273

5 ตัวโต๊ด 3 ใน 5 จากเลข 273

ดู 7 ครั้ง
bottom of page